Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Brînzenii Noi

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE10
2Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun7
3Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri7
4Întreţinerea şi repararea autovehiculelor6
5Cultura vegetală5
6Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
7Transporturi rutiere de mărfuri4
8Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule4
9Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
10Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
11Servicii pentru agricultură3
12COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
13Baruri3
14Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
15Creşterea animalelor3
16Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne3
17Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule3
18Restaurante3
19Depozitari2
20Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere2
21Servicii de expediere şi transport2
22Producţia cărnii de pasăre2
23Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
24COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE2
25Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne2
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
27Creşterea bovinelor2
28Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole2
29Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
30Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)2
31Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure2
32Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
33Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
34Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
35Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
36Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
37Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii1
38Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
39Creşterea păsărilor1
40Fabricarea de articole de îmbrăcăminte1
41Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă1
42Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră1
43Reşaparea şi reformarea pneurilor1
44Lucrări de construcţii1
45Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
46Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate1
47Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar1
48Comerţul cu amănuntul prin corespondenţă1
49Alte activităţi recreative1
50Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum1
51Lucrări de finisare a construcţiilor1
52Comerţul cu ridicata al uleiului vegetal, inclusiv uleiul de porumb1
53Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
54Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc1
55Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii1
56Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
57Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare1
58Producerea ouălor1
59Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos1
60Fabricarea produselor de morărit1
61Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
62Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
63Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
64Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
65Creşterea altor specii de animale1
66Apicultura1
67Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică1
68Producţia cărnii1
69Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
70Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări de piese şi accesorii aferente1
71Comerţul cu amănuntul al textilelor1
72Alte activităţi de spectacole şi recreative1
73Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată1
74Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor1
75Activităţi de întreţinere corporală1
76Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
77Alte tipuri de comerţ cu ridicata1
78Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor1
79Alte transporturi terestre de călători1
80Hoteluri1
81Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive1
82Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
83Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
84Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare1
85Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1
86Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
87Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
88Cantine şi desfacerea alimentelor gata1
89Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic1