Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Suhuluceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
2Cultura vegetală7
3Transporturi rutiere de mărfuri6
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
5Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe5
6Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
7Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
8Creşterea animalelor4
9Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
10Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
11Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
12Servicii pentru agricultură3
13Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
14AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE3
15Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans2
16Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
17Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc2
18Alte transporturi terestre de călători2
19Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi2
20Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar2
21Servicii de expediere şi transport2
22Lucrări de construcţii2
23Activităţi de întreţinere corporală2
24Lucrări de finisare a construcţiilor2
25Baruri2
26Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
27Alte tipuri de comerţ cu ridicata2
28Cultura strugurilor2
29Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale2
30Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
31Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio2
32Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
33Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
34Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
35Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct1
36Creşterea bovinelor1
37Construcţii inginereşti civile1
38Fabricarea articolelor din lemn1
39Fabricarea vinului1
40Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine1
41Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute1
42Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută1
43Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
44Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun1
45Utilarea clădirilor1
46Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
47Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate1
48Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
49Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
50Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
51Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat1
52Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
53Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere1
54Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
55Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne1
56Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului1
57Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
58Alte specializări în cultura plantelor1
59Alte lucrări de utilare a construcţiilor1
60Creşterea păsărilor1
61Alte activităţi recreative1
62Alte lucrări de construcţii1
63Fabricarea articolelor de uz gospodăresc din ceramică1
64Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
65Comerţul cu amănuntul ambulant1
66Fabricarea făinii1
67Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii1
68Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
69Lucrări de izolaţii1
70Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
71Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
72Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage1
73Transporturi cu autobuze1
74Comerţul cu amănuntul al textilelor1
75Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
76Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun1
77Comerţul cu ridicata al animalelor vii1
78Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii1
79Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate1
80Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
81Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire1
82Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
83Lucrări de instalaţii electrice1
84Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor1