Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Costuleni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri23
2Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi20
3Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate17
4Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun17
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate14
6Baruri13
7Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun10
8Transporturi rutiere de mărfuri7
9Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor5
10Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment5
11Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută5
12Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
13Creşterea animalelor4
14Servicii de expediere şi transport4
15Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei4
16Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
17Servicii pentru agricultură4
18Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor4
19Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie4
20Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii3
21Fabricarea produselor de morărit3
22Activităţi de servicii particulare3
23Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
24Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
25FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR3
26Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate3
27COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE3
28Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate3
29Lucrări de finisare a construcţiilor2
30Cultura strugurilor2
31Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine2
32Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă2
33Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale2
34Cultura legumelor şi a seminţelor2
35Fabricarea de covoare şi presuri (mochete)2
36Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte2
37Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică2
38Alte transporturi terestre de călători2
39Activităţi recreative2
40Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
41Lucrări de construcţii2
42Pregătirea terenului pentru construcţii2
43Construcţii generale de clădiri2
44Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete2
45Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
46Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare2
47Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
48Lucrări de terasament2
49Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
50Comerţul cu ridicata al autovehiculelor2
51Extracţia nisipului şi argilei2
52Alte activităţi de servicii individuale2
53Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne1
54Cultura vegetală1
55Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb1
56Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
57Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
58Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie1
59Activităţi de secretariat şi traducere1
60Pescuitul1
61Construcţii de gospodărire a apelor1
62Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
63Fabricarea altor produse alimentare1
64Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
65Activităţi sportive1
66Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele1
67Extracţia nisipului şi pietrişului1
68Restaurante1
69Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
70Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic1
71Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate1
72Producţia de mobilier1
73Proiecţia de filme cinematografice1
74Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
75Apicultura1
76Transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic1
77Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
78Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii1
79Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
80Comerţul cu ridicata al uleiului vegetal, inclusiv uleiul de porumb1
81Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului1
82Transporturi terestre de călători pe bază de grafic1
83Tipărire şi activităţi anexe1
84Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice1
85Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
86Activităţi veterinare1
87Alte lucrări de construcţii1
88Fabricarea făinii1
89Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
90Comerţul cu amănuntul ambulant1
91Cantine1
92Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere1
93Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
94Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
95Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc1
96Cultura bostănoasilor şi a seminţelor1
97Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii1
98Fabricarea vinului1
99Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale1
100Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
1 - 100 din 113 Inainte >