Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Petreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi35
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun31
3Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate26
4Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută20
5Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate20
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri16
7Baruri13
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
9Restaurante8
10COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
11Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
12Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor6
13Servicii de expediere şi transport6
14Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
15Servicii pentru agricultură5
16Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie4
17Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
18Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
19Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
20Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
21Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
22Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
23Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
24Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
25Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
26Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
27Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
28Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
29Transporturi rutiere de mărfuri3
30Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
31Cultura vegetală3
32Creşterea animalelor2
33Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul2
34Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
35Fabricarea produselor de morărit2
36Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
37Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
38Activităţi veterinare2
39Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
40Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte2
41Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică2
42Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
43Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat2
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
45Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului2
46Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
47Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
48Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
49Publicitate2
50Comerţul cu ridicata al altor tipuri de combustibil2
51Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice2
52Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
53Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
54Extracţia nisipului şi pietrişului1
55Cantine1
56Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate1
57Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
58Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou1
59Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
60Creşterea bovinelor1
61Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare1
62COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE1
63Alte transporturi terestre de călători1
64Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune1
65Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat1
66Prelucrarea deşeurilor şi resturilor reciclabile din metale neferoase1
67Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare1
68Repararea instrumentelor optice şi a echipamentului fotografic1
69Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie1
70Închirierea altor maşini şi echipamente1
71Creşterea păsărilor1
72Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
73Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans1
74Activităţi de concerte1
75Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice1
76Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
77Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)1
78Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor1
79Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile1
80Construcţii inginereşti civile1
81Repararea aparatelor de radio şi televiziune1
82Comerţul cu amănuntul al aparatelor de radio şi televiziune1
83Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare1
84Lucrări de terasament1
85Alte activităţi de servicii individuale1
86Lucrări de finisare a construcţiilor1
87Activităţi legate de băncile de date1
88Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
89Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
90Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
91Transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic1
92Producţia şi distribuţia combustibilului gazos1
93Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor de utilizare generală1
94Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
95Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)1
96Extracţia argilei şi caolinului1
97Comerţul cu amănuntul al textilelor1
98Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management1
99Tipărire şi activităţi anexe1
100Comerţul cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice1
1 - 100 din 143 Inainte >