Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Petreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi35
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun31
3Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate26
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate20
5Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută20
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri16
7Baruri13
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
10Restaurante8
11Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor6
12Servicii de expediere şi transport6
13Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
14Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
15Servicii pentru agricultură5
16Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
17Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
19Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
20Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie4
21Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
22Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
23Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
24Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
25Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
26Transporturi rutiere de mărfuri3
27Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
28Cultura vegetală3
29Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
30Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
31Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
32Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică2
33Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
34Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat2
35Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului2
36Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
37Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
38Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
39Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
40Publicitate2
41Comerţul cu ridicata al altor tipuri de combustibil2
42Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice2
43Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
44Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
45Creşterea animalelor2
46Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
47Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul2
48Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
49Fabricarea produselor de morărit2
50Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
51Activităţi veterinare2
52Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
53Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte2
54Transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic1
55Producţia şi distribuţia combustibilului gazos1
56Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor de utilizare generală1
57Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile1
58Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul1
59Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
60Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
61Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management1
62Tipărire şi activităţi anexe1
63Comerţul cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice1
64Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)1
65Extracţia argilei şi caolinului1
66Comerţul cu amănuntul al textilelor1
67Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii1
68Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
69Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
70Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
71Fabricarea crupelor1
72Activităţi de servicii particulare1
73Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
74Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
75Proiecţia de filme cinematografice1
76Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
77Exploatări forestiere1
78Comerţul cu ridicata al produselor din tutun1
79Comerţul cu amănuntul ambulant1
80Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
81Telecomunicaţii1
82Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
83Producerea ouălor1
84Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
85Prelucrarea deşeurilor şi resturilor reciclabile din metale feroase1
86Alte lucrări de construcţii1
87Repararea echipamentului de control1
88Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract1
89Lucrări de construcţii1
90Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne1
91Fabricarea produselor de tutun1
92Închirierea altor mijloace de transport1
93Transporturi pe căi navigabile1
94Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
95Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
96Repararea echipamentului telegrafic1
97Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
98Selecţia şi plasarea forţei de muncă1
99Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
100Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
1 - 100 din 143 Inainte >