Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Petreşti

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi35
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun31
3Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate26
4Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate20
5Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută20
6Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri16
7Baruri13
8Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
9COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE8
10Restaurante8
11Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor6
12Servicii de expediere şi transport6
13Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii6
14Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă6
15Servicii pentru agricultură5
16Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
17Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
18Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate4
19Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie4
20Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete4
21Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe4
22Activităţi de consultare pentru afaceri şi management3
23Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică3
24Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte3
25Transporturi rutiere de mărfuri3
26Comerţul cu amănuntul al încălţămintei3
27Cultura vegetală3
28Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă3
29Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei3
30Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
31Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment3
32Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat2
33Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
34Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului2
35Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
36Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale2
37Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor2
38Publicitate2
39Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice2
40Comerţul cu ridicata al altor tipuri de combustibil2
41Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
42Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete2
43Creşterea animalelor2
44Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate2
45Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
46Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul2
47Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie2
48Fabricarea produselor de morărit2
49Activităţi veterinare2
50Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne2
51Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte2
52Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică2
53Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne2
54Activităţi de servicii particulare1
55Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii1
56Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
57Activitatea de desfacere a alimentelor gata1
58Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat1
59Fabricarea crupelor1
60Comerţul cu ridicata al produselor din tutun1
61Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1
62Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
63Proiecţia de filme cinematografice1
64Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor1
65Exploatări forestiere1
66Comerţul cu amănuntul ambulant1
67Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice1
68Telecomunicaţii1
69Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor1
70Producerea ouălor1
71Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase1
72Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne1
73Fabricarea produselor de tutun1
74Prelucrarea deşeurilor şi resturilor reciclabile din metale feroase1
75Alte lucrări de construcţii1
76Repararea echipamentului de control1
77Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract1
78Lucrări de construcţii1
79Închirierea altor mijloace de transport1
80Transporturi pe căi navigabile1
81Selecţia şi plasarea forţei de muncă1
82Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar1
83Captarea, epurarea şi distribuţia apei1
84Repararea echipamentului telegrafic1
85Alte activităţi legate de tehnica de calcul1
86Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice1
87Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale1
88Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte1
89Prelucrarea datelor1
90Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi1
91Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
92Prelucrarea brută a lemnului1
93Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
94Activităţi recreative1
95Editarea de programe1
96Activităţi cinematografice şi video1
97Cantine1
98Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate1
99Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte1
100Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou1
1 - 100 din 143 Inainte >