Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Sculeni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi24
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun23
3Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate22
4Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri21
5Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate18
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun12
7Baruri11
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte9
9Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe7
10Restaurante6
11COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE6
12Servicii de expediere şi transport5
13Servicii pentru agricultură5
14Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută5
15Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete5
16Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor4
17Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne4
18Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă4
19Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică4
20Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere4
21Activităţi de consultare pentru afaceri şi management4
22Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor4
23Activităţi de pompe funebre şi servicii similare3
24Exploatări forestiere3
25Creşterea animalelor3
26Întreţinerea şi repararea autovehiculelor3
27Activităţi recreative3
28Comerţul cu ridicata al materialului lemnos3
29Cultura vegetală3
30Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte3
31Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule3
32Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete3
33Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar3
34Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor2
35Cantine2
36Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice2
37Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice2
38Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
39Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice2
40Comerţul cu amănuntul al carburanţilor2
41Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii2
42Cantine şi desfacerea alimentelor gata2
43Fabricarea produselor de morărit2
44Activitatea de desfacere a alimentelor gata2
45Alte activităţi de servicii individuale2
46Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
47Comerţul cu ridicata al benzinei pentru autovehicule1
48Alte servicii în creşterea producţiei agricole1
49Extracţia nisipului şi pietrişului1
50Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări de piese şi accesorii aferente1
51Prelucrarea datelor1
52Comerţul cu amănuntul al încălţămintei1
53Alte lucrări de finisare a construcţiilor1
54Închirierea bunurilor imobiliare proprii1
55Fabricarea hîrtiei şi cartonului ondulat, a ambalajelor din hîrtie şi carton1
56Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
57Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor1
58Comerţul cu amănuntul ambulant1
59Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule1
60Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine1
61Activităţi veterinare1
62Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie1
63Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor1
64Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate1
65Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
66Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
67Distribuţia de filme cinematografice şi video1
68Comerţul cu ridicata al textilelor1
69Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
70Comerţul cu ridicata al motorinei1
71Transporturi rutiere de mărfuri1
72Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare1
73Lucrări de terasament1
74Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun1
75Activităţi legate de băncile de date1
76Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule1
77Alte specializări în cultura plantelor1
78Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă1
79Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne1
80Telecomunicaţii1
81Comerţul cu ridicata al autovehiculelor1
82Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat1
83Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
84Lucrări de tencuire1
85Manipulări şi depozitări1
86Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
87Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars1
88Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor1
89Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale1
90Alte transporturi terestre de călători1
91Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură1
92Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei1
93Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
94Comerţul cu amănuntul al textilelor1
95Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate1
96Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1