Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Briceni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii26
2Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun24
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri21
4Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările15
5Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet9
6Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări6
7Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat5
8Activitatea de turism5
9Activitatea farmaceutică5
10Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)4
11Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private3
12Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
13Transportul auto de călători în folos public3
14Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor3
15Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii2
16Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu2
17Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
18Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile2
19Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor2
20Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
21Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
22Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut1
23Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
24Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate1
25Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil1
26Activitatea burselor de mărfuri1
27Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare1
28Activitatea de broker vamal1
29Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
30Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor1
31Activitatea de audit1
32Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
33Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii1