Lista activitatilor economice licentiate din Orasul Bucovăţ

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările5
2Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii5
3Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun4
4Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor2
5Activitatea de turism2
6Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
7Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate1
8Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer1
9Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri1
10Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)1
11Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni1
12Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu1
13Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor1
14Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
15Prestarea serviciilor în domeniul informaticii1
16Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
17Transportul auto de călători în folos public1