Lista activitatilor economice licentiate din Raionul Ştefan Vodă

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările52
2Transportul auto de călători în folos public18
3Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri16
4Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)7
5Activitatea farmaceutică6
6Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare3
7Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate3
8Activitatea de turism3
9Prestarea serviciilor în domeniul informaticii3
10Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni2
11Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări2
12Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare2
13Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban2
14Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate2
15Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor2
16Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu2
17Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor2
18Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată2
19Acordarea şi gestionarea împrumuturilor2
20Activitatea de evaluare a bunurilor imobile1
21Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet1
22Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii1
23Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile)1
24Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile1
25Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică1
26Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor1
27Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat1
28Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj1
29Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii1
30Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor1
31Activitatea particulară de detectiv sau de pază1
32Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova1
33Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun1