Lista activitatilor economice nelicentiate din Satul Bărboieni

Nr. Ord.Denumirea ActivitatiiNumarul de activitati
1Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun9
2Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun9
3Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi9
4Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate6
5Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri6
6Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate5
7Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar4
8Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte4
9Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută3
10Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor3
11Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere3
12Creşterea păsărilor3
13Cultura vegetală3
14Transporturi rutiere de mărfuri3
15Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale3
16Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun3
17Servicii pentru agricultură3
18Baruri3
19Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe2
20Transporturi terestre de călători pe bază de grafic2
21Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă2
22Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte2
23Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii2
24Creşterea animalelor2
25Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute2
26Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră2
27Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei2
28Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate2
29Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere2
30Exploatări forestiere1
31COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE1
32Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor1
33Cultura legumelor şi a seminţelor1
34Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor1
35Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate1
36Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată1
37Activităţi de consultare pentru afaceri şi management1
38Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio1
39Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
40Creşterea bovinelor1
41Producţia cărnii de pasăre1
42Prelucrarea brută a lemnului1
43Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele1
44Salubritate,depoluare şi activităţi similare1
45Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete1
46Cantine1
47Creşterea altor specii de animale1
48Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor1
49Comerţul cu amănuntul ambulant1
50Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere1
51Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1
52Restaurante1
53Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi1
54Fabricarea altor produse alimentare1
55Alte transporturi terestre de călători1
56Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice1
57Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele1
58Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice1
59Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor1
60Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie1
61Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă1
62Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme1
63Comerţul cu amănuntul al textilelor1
64Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment1
65Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor1
66Producţia cărnii1
67Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile1
68Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei1
69Activităţi ale agenţiilor imobiliare1
70Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1
71Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere1
72Lucrări de construcţii1
73Întreţinerea şi repararea autovehiculelor1