Descriere:Gimnaziul nr.42
Adresa:or. Codru, str.Schinoasa-Deal, 7
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Sediul Statistica Nationala
Adresa:or. Codru, str.Grenoble,106
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Scoala primara nr.88
Adresa:or. Codru, str.Costiujeni 10
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Clubul Spitalului Clinic de Psihiatrie
Adresa:or. Codru, str.Costiujeni, 3
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Institutul de cercetari pentru pomicultura.
Adresa:or. Codru, str.Costiujeni,14
vezi mai multe detalii aici