Descriere:Elaborăm instrucțiunea instruirii-introductiv generale de Securitate și Sănătate în Munca;
Instruim lucrătorii la instruirea introductiv-generală;
Întocmim fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu semnarea ulterioară a lucrătorilor la finisarea instruirii;
Elaborăm instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
Instruim lucrătorii la acordarea primului ajutor medical accidentatului;
Elaborăm instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
Instruim lucrătorii la conferirea I grupe calificative de electrosecuritate;
Elaborăm instrucțiunea pentru apărarea împotriva incendiilor;
Instruim lucrătorii la apărarea împotriva incendiilor;
Elaborăm instrucțiuni de securitate și sănătate în munca pentru toate funcțiile, conform statelor de personal din întreprindere;
Elaborăm evaluarea riscurilor profesionale cu întocmirea ulterioară a fişelor de evaluare;
Întocmim plan
Adresa:s. Chircăieştii Noi, Independentei 33
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Comercializarea și deservirea calculatoarelor, telefoanelor, aparatelor de casa și control (mcc), electrocasnicilor si tehnicii de calcul, brocher în Asigurări. or.Căușeni str.M.Eminescu 53a
Adresa:or. Căuşeni, M.Eminescu
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Localul Casei de cultură,  telefon: 22527
Adresa:or. Căuşeni,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Localul liceului teoretic A. Mateevici. telefon: 22530
Adresa:or. Căuşeni,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Localul Liceului “D. Cantemir  telefon: 27661
Adresa:or. Căuşeni,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Localul grădiniţei de copii, telefon: 3-23-93
Adresa:or. Căinari,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Localul primăriei telefon: 79-4-06
Adresa:s. Baccealia,
vezi mai multe detalii aici
Descriere: Localul Gimnaziului, telefon: (243)95088
Adresa:s. Surchiceni,
vezi mai multe detalii aici
Descriere: Localul primăriei,  telefon: 54-2-72
Adresa:s. Chircăieşti,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Localul primăriei, telefon: 94036
Adresa:s. Chircăieştii Noi,
vezi mai multe detalii aici