Descriere:
Adresa:or. Leova,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:L.T.L.Tolstoi Tel.22331
Adresa:or. Leova,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Grădiniţa nr.1 Tel.23576
Adresa:or. Leova,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Gimnaziul internat Tel.23274
Adresa:or. Leova,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Şcoala profesională Tel.22185
Adresa:or. Leova,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Întreprinderea silvică de stat Tel.63156
Adresa:or. Iargara,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Casa de cultură Tel.59438
Adresa:s. Beştemac,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Primăria Tel.29871238
Adresa:s. Borogani,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Gimnaziul Tel.58295
Adresa:s. Cazangic,
vezi mai multe detalii aici
Descriere:Căminul cultural Tel.93974
Adresa:s. Frumuşica,
vezi mai multe detalii aici